سوال کرونایی مجید بهره‌مند از رامین مهمان پرست
در برنامه آقای رییس جمهور؛
پارسینه: مجید بهره‌مند مجری برنامه آقای رییس جمهور از رامین مهمان پرست کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰ در خصوص کرونا و نقش همسر آقای سیاستمدار خانم مریم کاویانی سوال پرسید که مشاهده خواهید کرد.
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶
۰

 

 

مجری: مجید بهره مند