جدول پخش مدرسه تلویزیونی یک‌شنبه نهم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یک‌شنبه نهم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۴
۰

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی یک‌شنبه نهم خرداد را مشخص کرد.

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵

توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت محتوا -رشته تولید و توسعه - پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
دانش فنی تخصصی-رشته تاسیسات مکانیکی -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
طراحی و اجرای چهره با پاستل- رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
جنسیت سازی با ابزار مختلف - رشته چهره سازی- پایه ۱۰-شاخه کاردانش

متوسطه اول

ساعت۱۴:۳۰تا۱۵:۰۰
کار و فناوری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
کار و فناوری پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
کار و فناوری پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰تا ١۶:۳۰
پرورشی توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۳۰تا١٧:۰۰
هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰
ریاضی سه - حل سوالات امتحانی نهایی پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰
مشاور تحصیلی

شبکه ۴

ساعت۸

علوم وفنون ادبی ۳ (انسانی)

ساعت۸:۳۰

علوم وفنون ادبی ۳ (انسانی)
ساعت۹

علوم وفنون ادبی۳ (انسانی)

ساعت۹/۳۰

حل سوالات ریاضیات گسسته (ریاضی)

ساعت۱۰

حل سوالات ریاضیات گسسته (ریاضی)

ساعت ۱۰:۳۰

حل سوالات ریاضیات گسسته (ریاضی)

 شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح 

اصول عقاید ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح 

تاریخ ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۵:۰۰ تا ١۵:٣٠

عربی، زبان قرآن ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ 

پیام‌های آسمان پایه هفتم

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2