جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه پنجم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه، پنجم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۵
۰
 

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی چهارشنبه پنجم خرداد را مشخص کرد.

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵
عملیات شناختی و خلاق کودک -رشته تربیت کودک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
دانش فنی تخصصی - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
دانش فنی تخصصی-رشته تاسیسات مکانیکی -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
طراحی لباس زنانه - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
متناسب سازی رنگ و طراحی - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
ادبیات فارسی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
آموزش معلمان
تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۲۰
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۲۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی سه - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰
شیمی سه - پایه ۱۲- مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰

مشاور تحصیلی

 متوسطه دوم
ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - علوم و معارف قرآنی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی
 ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - احکام ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

 متوسطه اول

 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ - آموزش قرآن پایه ۹

متوسطه دوم
 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - دین و زندگی ۱ - پایه ۱۰ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2