جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه دوم خرداد در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه دوم خرداد برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.
۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۴:۴۳
۰

به گزارش شنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه دوم خرداد به شرح زیر است:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵
حسابداری صورت‌های مالی -رشته حسابداری - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
نقشه کشی معماری - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۲و ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
کارآفرینی و نوآوری -رشته شایستگی‌های غیر فنی -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
آنالیز گاز‌های خروجی خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
انجام کمک‌های اولیه - رشته تربیت کودک - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
ریاضی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
پرورشی
راهبرد‌های برنامه ریزی درسی

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۰
فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷:۱۰ تا ١٧:٣٠
فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

یکشنبه۲خردادشبکه ۴

ساعت۸فارسی۳

ساعت۸:۳۰فارسی۳

ساعت۹فارسی۳

ساعت۹تاریخ

ساعت۹:۳۰حل سوالات فیزیک

ساعت۱۰حل سوالات فیزیک

 شبکه قرآن و معارف سیما

متوسطه دوم

 ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - اصول عقاید ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

 ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - تاریخ ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

 متوسطه دوم

 ساعت ١۵:۰۰ تا ١۵:٣٠ - عربی، زبان قرآن ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

 متوسطه اول

 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - پیام‌های آسمان پایه هفتم

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2