برنامه درسی روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۴
۰

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
توسعه دهنده سیستم های مدیریت -رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
طراحی زبان بصری - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۰ - -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تکه دوری - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰
پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۰۰
عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰تا ١٧:۳۰
عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۳۰
زمین شناسی -پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس فارسی۲
رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۷:۵۵ درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۲۰ درس فارسی ۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۸:۴۵درس علوم ومعارف قرانی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته ها
ساعت۹:۱۰درس علوم ومعارف قرانی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها
ساعت۹:۳۵درس علوم ومعارف قرانی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها ساعت۱۰:درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت۱۰:۲۵درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما

.............متوسطه دوم ...

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - علوم و معارف قرآنی ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - احکام ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

..................ابتدایی ...‌.....‌

ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ - هدیه های آسمان سوم دبستان

ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۲ - آموزش قرآن دوم دبستان

.............متوسطه دوم ...

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠ - دین و زندگی ۲ - پایه ۱۱ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

..............متوسطه اول ...

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - آموزش قرآن پایه هشتم

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2