برنامه درسی روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۶
۰

جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه بیست و ششم  اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
عملیات تکمیلی - رشته تربیت بدنی - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
نقشه کشی عمومی - پایه ۱۰- رشته ساختمان -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی -پایه ۱۲- رشته مکانیک - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
عیب یابی مولد قدرت موتور - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
عیب یابی با دستگاه دیاگ - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١۱:۰۰
بازی و ریاضی
پایه اول

ساعت۱۱:۰۰تا ١۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰ تا ١۲:۰۰
فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ١۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه چهارم

ساعت ١۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶:۳۰تا ۱۶:۵۰
پرورشی
توسعه کار افرینی در مدرسه

متوسطه دوم :

ساعت١۶:۵۰تا۱۷:۱۰
زیست شناسی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۱۰ تا ۱۷:۳۰
شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
زیست دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۳۰
هویت اجتماعی-پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰
زمین شناسی-پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی۳
پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۷:۵۵ درس دین وزندگی۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۲۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۹:۱۰درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها
ساعت۹:۳۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۰درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۲۵درس امارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۰:۵۰درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس هندسه۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف سیما

.............متوسطه دوم...............

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - اصول عقاید ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - تاریخ ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

..................ابتدایی.............‌.....‌

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ - آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ - هدیه های آسمان دوم دبستان

.............متوسطه دوم.................

ساعت ١۵:۰۰ تا ١۵:٣٠ - عربی، زبان قرآن ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

..............متوسطه اول..............

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - پیام های آسمان پایه هفتم

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2