برنامه درسی روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های آموزش، چهار و معارف اعلام شد.
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۵۰
۰
جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
سبک سلامت -رشته تربیت بدنی- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
اخلاق حرفه‌ای - پایه۱۲-رشته شایستگی‌های غیر فنی -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی وب - پایه ۱۱- رشته شبکه و نرم افزار- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰
تکه دوزی - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعه و مهارت‌های اجتماعی
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۳۰تا ١۶:۵۰
آموزش معلمان
تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۱۰تا ١٧:۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳
پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۷:۵۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۲۰درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۴۵درس فلسفه۲ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۹:۱۰درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها
ساعت۹:۳۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها.
ساعت۱۰درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۲۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۵۰درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس هندسه۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف سیما

.... متوسطه دوم......

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - اصول عقاید ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - تاریخ اسلام ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

...... ابتدایی......

ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ - هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۲ - آموزش قرآن چهارم دبستان

.... متوسطه دوم.....

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠ - عربی، زبان قرآن ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

..... متوسطه اول.....

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - پیام‌های آسمان پایه هشتم
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2