نامه اعتراض آمیز محسن رضایی به عزت الله ضرغامی/
اهمیت این نامه در این است که انتقاد علنی محسن رضایی از صداوسیما اولین نقد جدی یک نامزد اصولگرا از رسانه ملی است، پیش از رضایی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی نیز از عملکرد یک جانبه صداوسیما در تبلیغ دولت احمدی نژاد انتقاد کرده بودند.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۲:۱۵
۰
محسن رضایی داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای به رئیس صداو سیما با انتقاد از آنچه کم تحرکی صداوسیما در آستانه انتخابات خواند ، خواستار برگزاری مناظره های انتخاباتی در رسانه ملی شد و برای حضور در مناظره با نامزدهای انتخابات به ویژه با موسوی و احمدی نژاد اعلام آمادگی کرد.

اهمیت این نامه در این است که انتقاد علنی محسن رضایی از صداوسیما اولین نقد جدی یک نامزد اصولگرا از رسانه ملی است، پیش از رضایی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی نیز از عملکرد یک جانبه صداوسیما در تبلیغ دولت احمدی نژاد انتقاد کرده بودند.

به گزارش خبرگز پارسینه در این نامه خطاب به عزت الله ضرغامی آمده است : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری در پیروزیهای ملت ایران در طول انقلاب و دفاع مقدس داشته و در سابقه خود، فعالیت های درخشانی در ترغیب، تشویق و اطلاع رسانی در عرصه انتخابات و بویژه انتخابات ریاست جمهوری دارد.


جنابعالی واقف هستید که تقویت و تثبیت نظام جمهوری اسلامی به اجزاء آن از جمله مردمسالاری دینی ارتباط دارد که این مهم از طریق حضور با شکوه مردم در صحنه انتخابات دست یافتنی است.

رویه همیشگی صدا و سیما، آغاز فعالیتهای چشمگیر رسانه ای برای برگزاری شکوهمند انتخابات از چند ماه قبل از تاریخ انتخابات بوده است، لیکن در شرایط فعلی با وجود آنکه فرصت کمی به روز اخذ رای باقیمانده هنوز تحرک لازم در صدا و سیما مشاهده نمی شود.

نکته دیگرآنست که عدم برگزاری مناظرات تلویزیونی در انتخابات ریاست جمهوری، موجب فقدان شفافیت و اطلاع رسانی کامل است که ظلم بزرگی به مردم و تصمیم گیری ملی به حساب می آید.

لذا به نظر می رسد به منظور شکل گیری یک رقابت سالم و واقعی و تحرک انتخاباتی ، مناسب است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نامزدهای انتخاباتی با شرکت در میزگردهایی در معرض پرسش های علمی و فنی قرار گیرند و مهمتر آنکه مناظره هایی بین آنان برگزار گردد تا افکار عمومی هر چه بیشتر با برنامه‌ها و دیدگاههای نامزدها آشنا شوند.

اینجانب برای برگزاری مناظره با هر سه نامزد انتخاباتی به ویژه آقایان موسوی و احمدی نژاد اعلام آمادگی می کنم. امیدوارم رسانه ملی در انجام وظیفه خطیر اطلاع رسانی ، علی‌الخصوص در شرایط حساس فعلی بیش از پیش قرین توفیق باشد.

بنا براین گزارش پیش از این مهدی کروبی دیگر داوطلب نامزدی در انتخابات نیز در نامه ای به صداو سیما خواستار فراهم شدن امکان مناظره با سایر نامزدها در رسانه ملی شده بود .
نامه اعتراض آمیز محسن رضایی به عزت الله ضرغامی/
۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۲:۱۵
اهمیت این نامه در این است که انتقاد علنی محسن رضایی از صداوسیما اولین نقد جدی یک نامزد اصولگرا از رسانه ملی است، پیش از رضایی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی نیز از عملکرد یک جانبه صداوسیما در تبلیغ دولت احمدی نژاد انتقاد کرده بودند.
محسن رضایی داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای به رئیس صداو سیما با انتقاد از آنچه کم تحرکی صداوسیما در آستانه انتخابات خواند ، خواستار برگزاری مناظره های انتخاباتی در رسانه ملی شد و برای حضور در مناظره با نامزدهای انتخابات به ویژه با موسوی و احمدی نژاد اعلام آمادگی کرد.

اهمیت این نامه در این است که انتقاد علنی محسن رضایی از صداوسیما اولین نقد جدی یک نامزد اصولگرا از رسانه ملی است، پیش از رضایی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی نیز از عملکرد یک جانبه صداوسیما در تبلیغ دولت احمدی نژاد انتقاد کرده بودند.

به گزارش خبرگز پارسینه در این نامه خطاب به عزت الله ضرغامی آمده است : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری در پیروزیهای ملت ایران در طول انقلاب و دفاع مقدس داشته و در سابقه خود، فعالیت های درخشانی در ترغیب، تشویق و اطلاع رسانی در عرصه انتخابات و بویژه انتخابات ریاست جمهوری دارد.


جنابعالی واقف هستید که تقویت و تثبیت نظام جمهوری اسلامی به اجزاء آن از جمله مردمسالاری دینی ارتباط دارد که این مهم از طریق حضور با شکوه مردم در صحنه انتخابات دست یافتنی است.

رویه همیشگی صدا و سیما، آغاز فعالیتهای چشمگیر رسانه ای برای برگزاری شکوهمند انتخابات از چند ماه قبل از تاریخ انتخابات بوده است، لیکن در شرایط فعلی با وجود آنکه فرصت کمی به روز اخذ رای باقیمانده هنوز تحرک لازم در صدا و سیما مشاهده نمی شود.

نکته دیگرآنست که عدم برگزاری مناظرات تلویزیونی در انتخابات ریاست جمهوری، موجب فقدان شفافیت و اطلاع رسانی کامل است که ظلم بزرگی به مردم و تصمیم گیری ملی به حساب می آید.

لذا به نظر می رسد به منظور شکل گیری یک رقابت سالم و واقعی و تحرک انتخاباتی ، مناسب است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نامزدهای انتخاباتی با شرکت در میزگردهایی در معرض پرسش های علمی و فنی قرار گیرند و مهمتر آنکه مناظره هایی بین آنان برگزار گردد تا افکار عمومی هر چه بیشتر با برنامه‌ها و دیدگاههای نامزدها آشنا شوند.

اینجانب برای برگزاری مناظره با هر سه نامزد انتخاباتی به ویژه آقایان موسوی و احمدی نژاد اعلام آمادگی می کنم. امیدوارم رسانه ملی در انجام وظیفه خطیر اطلاع رسانی ، علی‌الخصوص در شرایط حساس فعلی بیش از پیش قرین توفیق باشد.

بنا براین گزارش پیش از این مهدی کروبی دیگر داوطلب نامزدی در انتخابات نیز در نامه ای به صداو سیما خواستار فراهم شدن امکان مناظره با سایر نامزدها در رسانه ملی شده بود .
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید