جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه نهم اردیبهشت

پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنج‌شنبه نهم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۳۰
۰
جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه نهم اردیبهشت
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه نهم اردیبهشت را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

ریاضی دو - مشترک تمام رشته‌ها -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
سیستم گرمایش از کف - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
مهارت‌های شناختی - رشته تربیت کودک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰
آموزش معلمان - آموزش یادگیری علوم تجربی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۳۰ تا١٧:۰۰
ریاضی دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰ تا ١٧:۳۰
زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس ریاضی آمار ۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۷:۵۵

درس تاریخ۲ پایه۱۱تمامی رشته‌ها

ساعت۸:۲۰

درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۸:۴۵

درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۹:۱۰

درس فارسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۳۵

درس فارسی۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰

درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۲۵

درس هندسه۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۵۰

درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس هندسه۳پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن ششم دبستان

ساعت۱۵
پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰
عربی، و زبان قرآن یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2