جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه هفتم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه هفتم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۰
۰
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه هفتم اردیبهشت را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

مدیریت تولید - پایه۱۱-رشته شایستگی‌های غیر فنی -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹
سیستم گرمایش از کف - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
مهارت‌های شناختی - پایه ۱۲- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی زبان بصری - رشته طراحی دوخت - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶:۰۰تا ١۶:۳۰
آموزش معلمان تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۳۰ تا١٧:۰۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰تا ١٧:۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا۲۰:۵۰
فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵
فیزیک یک - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جغرافیا۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۷:۵۵

درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۲۰

درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵

درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۹:۱۰

درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها

ساعت۹:۳۵

درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰

درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۲۵

درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰

درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اصول و عقاید ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت۱۵
عربی زبان قرآن ۲ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2