جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه پنجم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۰
۰
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی یکشنبه پنجم اردیبهشت را مشخص کرد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه - رشته ماشین ابزار- پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
سیستم گرمایش از کف - پایه ۱۰- رشته تاسیسات مکانیکی -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
تربیت کودک -پایه ۱۰- رشته مراقبت از کودک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
پرورشی
برنامه ریزی درسی در ایام امتحانات

متوسطه دوم

ساعت١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰
زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰ تا ۱۷:۳۰
شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
هویت اجتماعی -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵
تاریخ معاصر - پایه ۱۲- مشترک تمام رشته‌ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۷:۵۵

درس دین وزندگی۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۲۰

درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۴۵

درس فلسفه۲پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۱۰

درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها

ساعت۹:۳۵

درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰

درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۲۵

درس امار و احتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۵۰

درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس هندسه۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اصول و عقاید ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت۱۵
عربی و زبان قران ۳ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2