جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه چهارم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: براساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه چهارم اردیبهشت در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۹
۰
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی جمعه سوم اردیبهشت را مشخص کرد.
 


شبکه آموزشآموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

تهیه صورت‌های مالی -رشته حسابداری - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
استاندارد نقشه کشی - رشته نقشه کشی معماری و نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۱و۱۲-شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
کارگاه گرافیک - رشته گرافیک -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
طراحی فیگور - رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش
 


۶پایه ابتداییساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
 


متوسطه اولساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
زبان انگلیسی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰
آموزش معلمان بدفهمی ریاضی
 


متوسطه دومساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
 


شبکه ۴ساعت۷:۳۰

درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۷:۵۵

درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۲۰

درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۴۵

درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۹:۱۰

درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۹:۳۵

درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰

درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۲۵

درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۵۰

درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک
 


شبکه قرآن ومعارف سیماساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت۱۵
دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2