جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۳ اردیبهشت

پارسینه: جدول پخش آموزش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی در روز جمعه ۳ اردیبهشت از شبکه‌های چهار، آموزش و قرآن اعلام شد.
۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۳۰
۰
جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۳ اردیبهشت
برنامه پخش آموزش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی ایران _ جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ از قرار ذیل است:

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
دانش فنی پایه - رشته ماشین ابزار - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
سیستم گرمایش ازکف - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
مراقبت از سلامت کودک - رشته تربیت کودک - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
ریاضی وزندگی
بامحوریت پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی

ویژه ناشنوایان
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی مقدماتی
ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
هنر
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا ۱۵:۳۰
هنر
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
هنر
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه.

ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰
آموزش معلمان
آموزش یادگیری علوم تجربی

متوسطه دوم:
ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷:۰۰
ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰ تا۱۷:۳۰
آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۷:۵۵ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲ مشترک تمام رشته

ساعت۸:۴۵درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۹:۱۰درس نگارش۱/۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته ها.

ساعت۹:۳۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۲۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۵۰درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما:

ساعت ۱۵:۳۰
عربی و زبان قرانی (نکات آزمون سراسری) برای کلیه رشته‌های متوسطه دوم نظری
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2