جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش دوشنبه ۳۰ فروردین
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد.
۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۲:۴۹
۰
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۳۰ فروردین را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته شبکه و نرم افزار-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
ارتباط موثر-رشته خدمات- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
شهروند الکترونیک -پایه ۱۰- رشته نرم افزار-شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
طراحی فیگور- پایه ۱۱- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نقاشی رنگ روغن- پایه ۱۱- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۳۰:١۶ تا ۱۶:۵۰
پرورشی- توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۵۰تا١٧:۱۵
عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۵تا ١٧:۴۰
عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰ تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵

درس جغرافیا۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۱۵

درس علوم وفنون ادبی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۴۵

درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۱۰

درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۹:۳۵

درس فارسی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰

درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۰:۲۵

درس سلامت وبهداشت پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۵۰

درس جغرافیا۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۴۵

درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هشتم مقطع اول متوسطه
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2