سخنان جنجالی رییس جمهور تونس درباره تبعیت نیرو‌های امنیتی کشور از او!
پارسینه: رییس جمهور تونس مساله‌ای درباره اختیارات رییس جمهور در کشور مطرح کرد که جنجال زیادی برانگیخت؛ او می‌خواهد نه تنها فرمانده کل نیرو‌های مسلح بلکه فرمانده کل نیرو‌های مدنی نیز باشد.
۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۴
۰
"قیس سعید" امروز یکشنبه در سخنرانی خود گفت: طبق قانون اساسی که حبیب بورقیبه مهر و موم کرد، رییس جمهور فرمانده کل نیرو‌های مسلح نظامی است و به موجب فصل ۴۶ قانون اساسی که الجلولی فارس فقید نیز مهر و موم کرد، رییس جمهور فرمانده کل نیرو‌های مسلح نظامی است.

وی افزود:، اما طبق قانون اساسی فعلی رییس جمهور فرماندهی کل نیرو‌های مسلح را به عهده دارد و در آن عبارت "نیرو‌های مسلح نظامی" قید نشده است.

رییس جمهور تونس خاطرنشان کرد که شما می‌دانید که رییس جمهور مسئولیت عزل و نصب‌ها در میان مناصب عالیرتبه نظامی و دیپلماسی متعلق به امنیت ملی را پس از مشورت با نخست وزیر به عهده دارد. در تمام جهان نیرو‌های مسلح شامل نیرو‌های مسلح نظامی و امنیتی می‌شود. در واقع رییس جمهور فرمانده کل نیرو‌های مسلح نظامی و مدنی است. این امر باید مورد توجه تمام مردم تونس قرار گیرد.
منبع: العالم
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2