جدول شماره ۲۱۵ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۲
۰
 

طبق اعلام روابط عمومی معاونت سیما؛ جدول شماره ۲۱۵مدرسه تلویزیونی ایران برای روز چهارشنبه ۲۵ فروردین اعلام شد.

۵شبکه آموزش:
اموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸


فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:۳۰
طراحی زبان بصری - پایه۱۰- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:٣٠ تا ۹:۰
کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه ۱۰- شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰
حسابداری صنعتی - رشته حسابداری - پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تعمیر پلوس چرخ جلو - رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰
تعمیر سیستم تعلیق خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
ادبیات پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰
ادبیات پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان:
تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
زیست شناسی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

ساعت ۷:۴۵ درس فلسفه ۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۸:۱۵ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۸:۴۵ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته دبیات و علوم انسانی
ساعت ۹:۱۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۹:۳۵ درس اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۰۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۰:۲۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۰:۵۰ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۱:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۱:۴۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما:

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآن یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پنجم دبستان
ساعت۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2