سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
"زندگي شبه مدرن و شبه فرهنگي با نفسانيات انسان سر و كار دارد. اين زندگي دارد كم كم بخشي از جامعه ما را به خودش آلوده مي كند. اين فيلم دارد اين مسئله را مي گويد"
۱۰ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۴
۹
به گزارش پارسینه، آنچه را که می خوانید دیالوگ فريدون جيراني، کارگردان فیلم "من مادر هستم" با حضور چند معترض به این فیلم است که به نقل از سایت کافه سینما می خوانید:

 يكي از معترضان: اين اولين فيلمه؟ ده ساله حداقل در اين مملكت از اين فيلم ها دارد ساخته مي شود.

فريدون جيراني: هيچ فيلمي مثل اين فيلم نيست. هيچ فيلمي مثل اين فيلم به اين صرا حت نقد نكرده و پايش هم مي ايستم.

يكي از معترضان: به اين صراحت، تابلوي به اين زشتي را كشيده.

يكي از معترضان: ببينيد ما تا فردا صبح هم صحبت كنيم شما مي خواهيد نظرات خودتان را بدهيد.
فريدون جيراني: خب نظرت را بگو ببينم.

يكي از معترضان: حكم ما و شما قرآن، كلام و الله است و بيان حضرت امام يا حضرت آقا مفسر روز آنها هست. در كلام حضرت امام يك ملاك سنجي هست. مي گويد هر فعلي از شما سر زد اگر دشمن شاد كن بود پس در سيستم آنهاست و براي آنهاست. اگر به مذاق شما خوش آمد و دشمن ازش بدش آمد مي شود كار خوب. الآن بيني بين الله شما پاي اين فيلم مي ايستيد؟ اينها كه بيرون مرز‌ند، اينها كه معاندند، اينها كه چشم ندارند سعادت مندي اين نظام را ببينند از اين فيلم خوشجال مي شوند؟ آيا خرس طلايي و ابوظبي مي گيرد يا نه؟

فريدون جيراني: اين فيلم نه فستيوال مي رود نه جايي مي رود.

يكي از معترضان: حالا شما فرض كن برود چه اتفاقي مي افتد؟ هفته ديگر نقدهاي اروپايي و آمريكايي در مي آيد.

فريدون جيراني: اين فيلم مورد انتقاد شديد روشنفكران قرار خواهد گرفت بابت همين موضع گيري اش. از الآن كه من اينجا هستم شما تمام نقدها را خواهيد خواند. من قبلا اين فيلم را نمايش دادم و همه آنها اين فيلم را كوبيدند. فكر نكن فيلم مورد پسند جشنواره و روشنفكران قرار گرفته. چون اين فيلم مي زند. يك فيلم هايي هستند كه براي خوش آمد هستند اما اين فيلم نه.

يكي از معترضان: شما بگو نتيجه اخلاقي اين فيلم چي هست آخرش؟

فريدون جيراني: اين فيلم مي گويد يك خانواده اگر مشروب كم تر بخورد، اينقدر روابط بي بند و بار نداشته باشد اين اتفاق برايش نمي افتد.

يكي از معترضان: اگر نقد انجام بشود خيلي از كساني كه اين فيلم را ببينند از آن بدشان مي آيد.

يكي از معترضان: چند درصد مملكت ما زنا مي كنند؟ چند درصد مملكت ما مشروب مي خورند و قتل انجام مي دهند؟

فريدون جيراني: شما به آمار وزارت بهداشت درباره درصد مصرف مشروبات الكلي در ايران دقت كرديد؟

يكي از معترضان: مشكل ما الآن چيه؟ مشكل ما اينهاست؟

فريدون جيراني: مشكل شما اينها نيست.

يكي از معترضان: جوان ما الآن ازدواجش گير است، اشتغالش گير است، پيشرفت علمي اش دارد ترور مي شود. مشكل اينهاست.

يكي از معترضان: شما چند تا زنجيره خانواده را در كشور مي شناسيد كه تمام نطفه هايي كه بسته مي شود همه از زنا بسته مي شود.

فريدون جيراني: آدمي كه زنا مي كند كه اصلا اعدام مي شود عزيز من به سزايش مي رسد.
يكي از معترضان: كلا زنا كه حكمش اعدام نيست. شما يك جمله خواستي نتيجه اخلاقي از اين فيلم بگوييد و براي ما قابل قبول نبود. شما اپيزودها را كنار هم گذاشتي و يكسري مسايل فحشا، زناي نزديكان، زناي ضبدري را گفتي و هيچ تراز، هيچ معيار و هيچ نقد صحيحي به اين مسئله نداشتي. فقط دعوت كردي خانواده هاي جردن نشين را كه آقا جون دز مصرف مشروبات الكلي ات را كم كن.

يكي از معترضان: شما مي گوييد مصرف مشروبات الكلي را كم كن تا زنت در خانه يكي ديگر پيدا نشود.


يكي از معترضان: اين فيلم نسخه اي براي عموم مردم كسي كه در كرمان، كسي كه در مازندران و شهرستان ها هست، نيست اين براي يك گروه خاص است.

يكي از معترضان: شما قبول مي كني خانواده هاي مومن اين فيلم را نبينند؟ خانواده هاي اصفهاني نبينند؟ فقط خانواده هاي جردن نشين ببينند كه دز مصرف شان را بياورند پايين؟

يكي از معترضان: چند درصد جوان هاي ما مشروب مي خورند كه مشكل مملكت ما مي شود مشروب خوردن.

يكي از معترضان: شما چرا اصل را ول مي كني مي روي سراغ فرع؟

فريدون جيراني:عزيزان من. دز مصرف چيه؟ من مي گويم يك خانواده كه اعتقاداتي ندارد. معتقد به يك سبك زندگي هست كه روابط بي بند و بار درش وجود دارد. و مردي كه ته داستان هست و مي گويد ما اشتباه كرديم و تمام خانواده متلاشي مي شوند. كدام فيلم اينجوري داريم؟ من فيلم هاي سينماي ايران را از 1309 تا حالا حفظم.

يكي از معترضان: نگاه شما روح ديني ندارد. توبه و انابه باب دارد، شان دارد، مسايل دارد.

فريدون جيراني: به من بگو كدام فيلم اينطوري رفته؟

يكي از معترضان: ما مي گوييم نقد نكردي شما مي گويي كدام نقد مثل مال من بوده؟

يكي از معترضان:اين يك بيانيه بوده براي يك خانواده سكولار سرمايه دار. اين سبك زندگي، بهايي به ما نمي دهد. مقام معظم رهبري در سفر خراسان 21 سوال مطرح كردند و بحث سبك زندگي ايراني را به عنوان يك الگوي جدي براي پيشرفت تمدن اسلامي معرفي كردند. كجاي فيلم شما آن 21 سوال را جواب مي دهد؟

فريدون جيراني: اين نقد است آن سبك زندگي است.

يكي از معترضان: فقط نشان دادي.
فريدون جيراني: نقدش است.
يكي از معترضان: تعريف كن نقد چيست؟
يكي از معترضان: آقاي جيراني نقد يعني اكثر كساني كه از سالن مي آيند بيرون از اين فيلم بدشان بيايد.
يكي از معترضان: آقاي جيراني ما صحبت هاي شما را شنيديم. ما اقدام حقوقي، قانوني، كيفري و هر كاري از دست مان بر بيايد انجام مي دهيم، چون جواب قانع كننده از شما نگرفتيم. نكته اين است كه در اين ده- پانزده سال اخير پازل هايي از فيلم هاي مستهجن را شما و همكارانتان ساختيد. ذائقه مردم، مثل آن مقني كه در فاضلاب بوده؛ آمده از جلو عطاري رد بشود بيهوش مي شود، شده. ذائقه مردم تلخ و لجن آلود شده. سينه ها و قلب هاي جوان هاي ما نمي تواند پذيراي نص دين و مسايل اخلاقي بر مبناي اسلام باشد. شما اخلاقي را در فيلمت ترسيم مي كني كه اين اخلاق، اخلاق حداقلي اروپايي- آمريكايي است كه دز مصرف مشروبت را پايين بياور و لاغير. و آن بيانيه كه پدر آخر فيلم اعلام مي كند؛ فقط يك روح كلي از اخلاق انساني نصفه ونيمه دارد.
فريدون جيراني: دوستان من قلبم ضعيف است. اجازه بدهيد برويم در يك فضاي بازتر صحبت را ادامه بدهيم...
(پس از تغيير لوكيشن بحث) يكي از معترضين: ما يك عده جوان تحصيل كرده ايم. فيلم را نشستيم ديديم 4-5 ساعت با هم بند به بند فيلم را دوباره نوشتيم. ما همه مان با دفترچه يادداشت آمديم پاي پرده سينما.

فريدون جيراني: من گفتم، فيلمم به شدت اخلاقي است. پايش مي ايستم. اگر فيلم هاي ديگر مشكل داشته پاي اين فيلم مي ايستم كه فيلم مشكل داري نيست. اين فيلم نه در مورد زناست، نه در مورد خيانت است، نه اشاعه فحشاست. هيچ كدام از اين‌ها نيست. و حاضرم آدم هاي ديگري كه فيلم را ديدند، از آن مقاماتي كه شما بهشان اعتقاد داريد و بعدا حرف شان را مي شنويم...

يكي از معترضان با قطع صحبت جيراني: ما به هيچ كس اعتقاد نداريم جز آقا، شهدا، امام. تمام شد رفت.

فريدون جيراني: من نظرات شما را شنيدم. باز هم هر زماني من فيلمساز نوعي با شما بايد بنشينم سر يك استدلالهايي در شرايط امروز بحث كنيم. يا من نظراتم اشكال دارد يا شما نظراتتان يكسويه است. بنابريان مي نشينيم با هم بحث مي كنيم يا شما مي توانيد ما را مجاب كنيد و ما در مسير بعدي مي توانيم طور ديگري نگاه كنيم و براساس اين نگاه كردن و ارتباطي كه با شما داريم پيش برويم ..

يكي از معترضان: ان شالله. اين پيروزي است براي ما و اسلام و مسلمين.

فريدون جيراني: من نه روشنفكرم، نه از اين اداهاي روشنفكري دارم، نه دنبال اين كارها بودم، نه دنبال فستيوال خارجي بودم، و نه فيلم براي فستيوال خارجي ساختم. تا حالا هم هيچ جايزه اي از فستيوال هاي خارجي نگرفتم. از فيلم هايي هم كه به فستيوال هاي خارجي مي روند؛ همين جا جلوي دوربين مي گويم به شدت بدم مي آيد و منتقد همه آن فيلم ها هستم. بنابراين آن شكلي نيست كه شما فكر كني با كسي طرفي كه دارد جنجال مي كند و جو مي سازد و دنبال اين كارهاست. نه عزيز من. من فريدون جيراني ام.

يكي از معترضان: كاش فيلم شما مثل اين حرف هاي آخر شما بود كه حرف انقلابي بود. و اين نيست، چيزي كه ما ديديم اين نيست.

فريدون جيراني: شما بنشينيد با هم صحبت كنيم. من نه مي خواهم شما را مجاب كنم و مي گويم شما با شخصي طرفيد كه با كل فيلمسازهايي كه براي جاهاي ديگر فيلم مي سازند متفاوت است.

يكي از مردم: من متشكرم هم از معترضين هم از شما آقاي جيراني كه با صبر و تحمل با هم صحبت كرديد مولانا مي گويد: اي اسير اين گمان و آن گمان آخر والعصر را محكم بخوان.

فريدون جيراني: من بر اساس شناختم حرف مي زنم و دوستانمان هم بر اساس تحصيل شان. يا شناخت من دچار مشكل هست يا ايشان به نظر من يكسويه نگاه مي كنند. بنابراين ما مي توانيم سر اين بحث بنشينيم. من تنها كسي ام كه در مصاحبه هايم فيلمسازي براي فستيوال هاي خارجي را كوبيدم و در تلويزيون هم اين مسئله را گفتم. فكر نكنيد كه من آدمي ام كه براي اشاعه كاري آمدم. من يك فيلم ساختم امكان دارد صحنه هايي اش درست نباشد ، امكان دارد اشكالاتي به‌اش وارد باشد، هيچ فيلمي بدون ضعف نيست اما من از پيام فيلم و پشت فيلم دفاع مي كنم.
يكي از معترضان: كاش آخرش پيام تان را ضبط كنيد و پخش كنيد.
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
مرتضی
اینجوری خوبه
ناشناس
تحجروتندروی ونادانی آقت جامعه و دین است . افراد خودجوش راباهنروسینماهیچ نسبیتی نیست چون آنهااهل اندیشه و تفکرنیستند وبیشتراهل باتوم وزنجیرهستند .
پسرک فضول
من شخصا فیلم را ندیده ام ولی ساختار فیلمهای جیرانی را میشناسم. عمومن حرفی برای گفتن ندارد. مشکل معترضین این است که دوست ندارند مشکلات جامعه خودشان را عریان ببینینند. هر چند به قول خودشان این مشکل اصلی جامعه نباشد ولی باید عنوان شود و بیرون بریزد. عریان.
ناشناس
بيچاره كسي كه بخواهد با اين جماعت با حجت و دليل صحبت كند.من ديده ام كه چگونه وقتي كم مي آورند در نهي از منكرشان از حركات ضربتي استفاده مي كنند.
علی
از کوزه همان برون طراود که در اوست
ناشناس
اقای جیرانی عزیز کارشناس سینما که شما باشی .....استغفرالله
شادی
خدارو شکر وقتی میبینم هنوز هم جوانهای باجرئت وتحصیل کرده و ولایتی هستن که حرف دل مارو به فیلمسازایی مثل ایشون میزنن خیلی خیلی خوشحال میشم نه فقط من بلکه خیلی ها...
ناشناس
لطفا چشمهايتان را باز كنيد و حقايق را ببينيد نه كوركورانه اين فيلم حقايقي را مي گويد كه ماخودمان رابه نفهمي مي زنيم
ناشناس
وقتی عقل نباشه جهل پیداش میشه..!!
مسلمون افراطی خوب نیست زیادیم قرن بیست و یک باشی خوب نیست
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2