درجشن نوروز وسال جدید

نمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانی

پارسینه: با ما در این رویداد نمایشگاهی همراه باشید
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۹
۰


کیوریتور: بهنود جواهرپور
با همراهی محمود اُبیدی
زمان: 1 تا 13 فروردین
زرتشت رحیمی مهرداد محبعلی
ارسیا مقدم مجتبی طباطبایی
پوریا پرهیزکار حسین ماهر
سوده داوود شهرام انتخابی
مرتضی زاهدی مصطفی دره باغی
احمد مرشدلو رضالواسانی
امیرفرهاد فرشید والاریمیان1400


نمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانینمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانینمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانینمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانینمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانینمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانینمایشگاهی از هنرمندان شاخص ایرانی

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2