مزد روز‌های تعطیل به کارگران ساعتی پرداخت می‌شود؟

پارسینه: کارفرما مکلف است دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط به کارگر روز مزد پرداخت کند.
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۷
۰
مزد روز‌های تعطیل به کارگران ساعتی پرداخت می‌شود؟
طبق قانون کار در مواردی که دستمزد کارگران به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌شود، مبلغ پرداختی صرفاٌ از بابت ساعات کار کارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات کار، مزد روز تعطیل هفتگی و ... است.

دستمزد در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر، شامل مزد مربوط به این ایام نیز هست، بدیهی است چنانچه مزد کارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد، کارفرما مکلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت کند.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2