گوناگون

مدرسه تلویزیونی ایران ۲۷ اسفند

پارسینه: جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران ۲۷ اسفند ۹۹ اعلام شد.
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۰
۰
مدرسه تلویزیونی ایران ۲۷ اسفند
جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران ۲۷ اسفند ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی


فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:۳۰ دانش فنی تخصصی - پایه۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰ عناصر و جزییات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ حسابداری صنعتی- رشته حسابداری - پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تعمیر دیفرانسیل خودرو محرک جلو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تعمیر دیفرانسیل خودرو محرک عقب - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ایپایه ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی


متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی- درس چهاردهم (بخش دوم) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ادبیات فارسی- درس چهاردهم (بخش دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی- درس چهاردهم (بخش دوم) پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:۲۵: پرورشی - راه کار‌های کاهش وابستگی به اینترنت در نوجوانان

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:۲۵ تا ۱۶:۵۵ شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶:۵۵ تا ۱۷:۲۰ شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۲۰تا ۱۷:۴۵ شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۲۵ زمین شناسی- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ تاریخ معاصر - پایه ۱۱ - مشترک تمام رشته‌ها


شبکه ۴:
ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۱ پایه ۱۰ رشته دبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۴۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۱۵ درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف سیما:
ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت ۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<