۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۰
۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۳ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۳ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۳ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۳ اسفند را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
اخلاق حرفه‌ای -مشترک تمامی رشته‌ها - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
دانش فنی پایه- رشته تربیت بدنی - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
فناوری ساختمان - رشته ساختمان -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
تزیین کار - رشته خیاطی - پایه ۱۲-شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
برش دامن جلوش - رشته خیاطی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکرپایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی- مکالمه درس هفتم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی- مکالمه درس ششم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
زبان انگلیسی - گرامر درس چهار پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
آموزش معلمان - سنجش تکوینی آمیخته با تدریس فیزیک

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۵۰
زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس زبان فارسی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸

درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس عربی زبان قرآن ۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵

درس زبان خارجی ۱پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵

درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس زبان خارجی ۱ پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۱:۴۵

درس حسابان ۱پایه۱۱ رشته ریاضی و فیزیک

ساعت۱۲:۱۵

درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵

درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت۱۵
دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2