۲۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۳
۰

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۲ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۲ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۲ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۲ اسفند را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
نازک دوزی - رشته پوشاک - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
دانش فنی تخصصی- رشته ماشین ابزار - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
ریاضی دو - مشترک تمام رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش


۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
ویژه برنامه با حضور دکتر حکیم زاده معاون محترم آموزش ابتدایی

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
علوم وزندگی بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
کار و فناوری پایه ششم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
کاروفناوری - نقشه کشی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا ۱۵:۳۰
کاروفناوری - پرورش و نگهداری حیوانات پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کاروفناوری - خودرو پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
آموزش معلمان - کمال در سوال

متوسطه دوم

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰
آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۱۵

درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۴۵

درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵

درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات

ساعت۱۲:۴۵

درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۳:۱۵

درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۰۰
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2