جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه ۲۰ اسفند

پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهار شنبه ۲۰ اسفند ۹۹ اعلام شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰
۰
جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه ۲۰ اسفند
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهار شنبه ۲۰ اسفند ۹۹ از قرار ذیل است:

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ اموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:۳۰ کارگاه نوآوری و کار آفرینی - پایه۱۱ - مشترک تمام رشته‌ها -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰ کارگاه گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ نقشه کشی ساختمان - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱- شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ صفحه آرایی - رشته گرافیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ ساخت فایل تک کشو - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای


پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی- درس چهاردهم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی- درس چهاردهم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی- درس چهاردهم پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: پرورشی - طرح ریزی شغلی

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۲۵ فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ تفکر و سواد رسانه‌ای - پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته‌ها


شبکه ۴:
ساعت۷:۳۰ درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس ریاضی آمار ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف سیما:
ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2