۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۴
۰

اولویت بندی اجرای پروژه ها بر اساس نظر مردم

پارسینه: پاغلب اقدامات گسترده مدیریت شهری منطقه برای محقق شدن مطالبات شهروندان در قالب پروژ ه های کوچک مقیاس به رفع نیازهای اهالی ختم می شود.
اولویت بندی اجرای پروژه ها بر اساس نظر مردم

«مرتضی رحمان زاده» شهردار منطقه ۲۲ به پروژه های توسعه محلی کوچک مقیاس منطقه ۲۲ در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره می کند و می گوید: «از آنجایی که رویکرد شورای اسلامی و شهرداری تهران، محوریت بخشی به محله ها به عنوان کوچک ترین عضو بنیادین سازمان فضایی و اجتماعی شهر بوده و در همین راستا هم حرکت شهرداری از سوی پروژه های بزرگ به پروژه های کوچک مقیاس محله ای تغییر کرده است، سعی شده تا با بهره برداری از پروژه های کوچک مقیاس در محله ها کیفیت زندگی ساکنان ارتقا پیدا کرده و افزایش رضایت آنان از عملکرد مدیریت شهری را در پی داشته باشد. برهمین اساس منطقه ۲۲ پایتخت هم طبق دستور العمل پروژه های کوچک مقیاس توسعه محلی سال ۱۳۹۹، پروژه هایی در نتیجه مشورت و جمع بندی نیازسنجی از شورایاران محله های منطقه که رابطان اهالی با مدیران شهری هستند، تعریف و طراحی شده است. در همین راستا تعداد ۶۰ پروژه با هزینه ای بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان برای منطقه ۲۲ مصوب و ابلاغ شد. علارغم اینکه محله های منطقه۲۲ به عنوان محله های برخوردار شهر شناسایی شده بودند و اولویت شهر بر این اساس بود که بخشی از محله هایی که بافت فرسوده دارند و دفاتر نوسازی و توسعه محله ای در این محله ها مستقر بودند، با مدیریت سازمان نوسازی شهر تهران این اقدام اتفاق بیافتد باتوجه به این موضوع که منطقه ۲۲ محله ای با شرایط اعلام شده، بافت فرسوده نداشت. نیاز بود تا با توجه به کمبود سرانه های هفتگانه طرح تفصیلی موجود در منطقه به دلیل سرعت ساخت و سازها و افزایش جمعیت پیگیری ها و رایزنی های بیشتری در این باره صورت بگیرد. خوشبختانه با تلاش های مضاعف و نگاه ویژه به نیازهای منطقه این فعالیت ها نتیجه بخش بود و هزینه اجرای این پروژه ها در مقایسه با سایر مناطق تهران در منطقه بیشتر لحاظ شد.»

پیشرفت ۴۷ درصدی پروژه های منطقه

مدیران شهری منطقه از امسال برای سال آینده برنامه ویژه ای را در دستور کارشان قرار داده اند. شهردار منطقه ۲۲ درباره این پروژه ها توضیحات بیشتری ارائه می دهد: «الویت انجام فعالیت های کوچک مقیاس به پروژه های که در چارچوب دستور العمل اعلام شده و نیازهای اصلی شهروندان بود، را طراحی کردیم. ۱۹ پروژه به مبلغ ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با حدود ۲۰ درصد از کل بودجه ابلاغی ۴۸ میلیاردی ما به این پروژه ها اختصاص پیدا کرد. تعداد ۱۳ پروژه در قالب بوستان های محلی، احداث و تجهیز شد که ۲۰ درصد از بودجه به این موضوع تعلق یافته است. همچنین احداث مجموعه های فرهنگی و ورزشی کوچک مقیاس که یکی از نیاز ضروری شهروندان منطقه محسوب می شود، در اولویت بعدی اقدامات قرار گرفت. به همین منظور ۱۴ پروژه در این زمینه به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعریف شده است. از سوی دیگر سایر پروژه های کوچک مقیاس امسال هم در چارچوب دستورالعمل معاونت توسعه و برنامه ریزی می گنجید که اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی آنها نیز آغاز شده است. خوشبختانه علارغم اینکه این بودجه در نیمه دوم سال به منطقه ابلاغ و زمان زیادی برای به اتمام رساندن این پروژه ها نداشتیم، اکنون با تلاش مدیریت شهری منطقه با پیشرفت فیزیکی ۴۷ درصد پروژه ها در حال انجام است. سعی ما بر این است که پروژه ها در زمان تعیین شده به اتمام برسند و قابل بهره برداری و هرچه زودتر برای استفاده شهروندان آماده شوند. همچنین برای سال ۱۴۰۰ هم براساس قوانین و الزامات، ۸۴ پروژه که طرح آنها نو و دارای سبک جدید و متفاوت با سال ۱۳۹۹ است به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان پیشنهاد داد که حدود ۷۰ درصد از این پروژه ها به تصویب اولیه رسید. در صورت تصویب نهایی و ابلاغ آنها اقدامات اجرایی مربوط به این پروژه های کوچک مقیاس محلی نیز در سال ۱۴۰۰ آغاز می شود.»

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2