جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۵ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه پانزدهم اسفند در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۰
۰
جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۱۵ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای جمعه پانزدهم اسفند را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت بدنی
ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:۳۰
پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی- رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۱ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰
مهارت‌های رنگ شناسی - رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
استاندارد افترافکت- رشته تصویر سازی، پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵
الگو سازی آستین - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و زندگی
با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و زندگی
با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی وزندگی
بامحوریت پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی
ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی مقدماتی
ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر - طراحی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر- میراث فرهنگی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر - خوشنویسی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
آموزش معلمان - سنجش تکوینی آمیخته در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۱۵

درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۴۵

درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱:۱۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵

درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات

ساعت۱۲:۴۵

درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵

درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<