معما‌های جذاب هوش همراه با پاسخ صحیح + عکس
پارسینه: اگر به دنبال معما‌های جذاب هوش همراه با پاسخ صحیح هستید، مطلب زیر را از دست ندهید.
۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰
۰

همه‌ی ما نابغه ریاضی نیستیم و البته ایرادی هم ندارد. اما بد نیست هر از گاهی تکانی به مغز خود دهید و به کارش وادارید. این کار باعث می‌شود تمرکز و توجه تان به جزئیات بیشتر شود. به همین خاطر هم ما چند معمای تصویری برای شما آماده کرده ایم.

یک برگه کاغذ بردارید و جواب هایتان را روی آن بنویسید. به علاوه می‌توانید به آشپزخانه بروید و چند تایی کبریت بردارید و آن‌ها را روی سطحی مثل میز یا تخت بچینید. جواب معما‌ها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

یکی از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که معادله درست شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۲

یکی از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که معادله درست شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۳،

۴ چوب کبریت دارید که به شکل زیر چیده شده اند. یکی از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که یک مربع تشکیل شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۴،

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که معادله درست شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۵،

۴ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۲ پیکان کوچک‌تر درست شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۶،

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مربع تشکیل شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۷،

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مربع هم اندازه به دست آید.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۸،

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که جهت شنای ماهی برعکس، به سمت راست شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۹،

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری حذف کنید که ۳ مربع باقی بماند.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۱۰،

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۲ مربع درست شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۱۱

یکی از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۴ مثلت به دست آید.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۱۲،

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مثلت تشکیل شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۱۳،

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ساعت ۴:۳۰ دقیقه را نشان دهند.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۱۴،

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مثلث به دست آید.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۱۵،

۴ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مربع درست شود.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

معمای شماره ۱۶،

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۱۱ مربع به دست آید...

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۲

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۳

کافی است یکی از چوب کبریت‌ها را کمی به سمت بیرون بکشید.

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۴

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۵

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۶

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۷

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۸

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۹

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۰

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۱

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۲

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۳

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۴

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۵

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

جواب معمای شماره ۱۶

چند معمای تصویری جالب که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کنند

 

منبع: روزیاتو

ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2