جدول زمانی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۹ بهمن
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی مدرسه تلویزیونی برای روز پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹ اعلام شد.
۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۵:۳۰
۰
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ ریاضی - مشترک تمام رشته ها-پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کار با php- رشته تولید و توسعه پایگاه‌های اینترنتی - پایه ۱۲-شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی و ساخت پاتختی - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کارگاه خوشنویسی-رشته گرافیک - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ کارگاه گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی - درس پنجم (قسمت دوم) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی - حل تمارین درس پنجم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی - درس چهارم (قسمت دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان- ویژگی‌های بازخورد جلو برنده در تدریس و یادگیری

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ ریاضی دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ ریاضی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی دو -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۰.۱۵ درس زبان ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.


شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت ۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
منبع: تسنیم
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2