کارگران در ماه چند ساعت باید کار کنند؟
پارسینه: درباره میزان ساعات کاری کارگران در ماه و به صورت هفته‌ای بیشتر بدانید.
۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۶
۰
در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده ۵۶ قانون که در مورد آن‌ها ساعات کاری در چهار هفته متوالی ۱۷۶ ساعت تعیین شده، ساعات کاری اصولا به صورت هفتگی تعیین شده است.

مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کار‌های سخت و زیان آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران کار در روز‌های هفته با جلب توافق کارگران ذی ربط از اختیارات کارفرما بوده است. همچنین به جز کارگران شاغل در کار‌های سخت و زیان آور که ساعات کار آن‌ها نباید از ۶ ساعت در هر روز تجاوز کند در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده ۵۱ عملا حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر در قانون کار، در نظر گرفته نشده است.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2