«مقارنه سه‌گانه» عطارد، مشتری و زحل را در غروب یکشنبه ببینید
پارسینه: فقط چند هفته بعد از مقارنه سیاره‌های مشتری و زحل، این دو سیاره منظومه شمسی به همراه سیاره عطارد در غروب روز یکشنبه مقارنه درخشنده‌ای را در آسمان ایجاد خواهند کرد.
۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۷
۰
این سه سیاره روز یکشنبه ۱۰ ژانویه (۲۱ دی) در یک مقارنه سه‌گانه نادر در نزدیکی هم ظاهر خواهند شد.

این سه سیاره در این مقارنه یک «مثلث کوچک زیبا» در جنوب غربی افق ایجاد خواهند که برای ۳۰ تا ۴۵ دقیقه پس از غروب آفتاب در عصر یکشنبه ظاهر خواهند شد. مشتری در راس این مثلث با درخشنگدگی حدود دو و نیم بار بیشتر نسبت به عطارد و ۱۰ بار بیشتر از زحل قرار خواهد گرفت.

از آنجایی که این سه سیاره بسیار نزدیک به افق و بسیار نزدیک به غروب آفتاب ظاهر خواهند شد، تماشاگران آسمان بهتر است از یک دوربین دوچشمی برای دیدن واضح این سیاره‌ها در آسمان هنگام غروب استفاده کنند.

این مشاهده ممکن است آخرین شانس برای دیدن مشتری و زحل در آسمان تا مدتی دیگر باشد، چرا که این دو سیاره به نزول بیشتری و بیشتر در آسمان و رفتن به پشت خورشید در حال غروب ادامه می‌دهند.

گرچه این سه سیاره در این مقارنه ظاهرا در آسمان بسیار به هم نزدیک می‌شوند، اما در واقع هنوز فاصله‌ای نجومی از هم دارند. هنگامی که این مقارنه از چند هفته پیش آغار شد، مشتری در فاصله ۸۹۰ میلیون کیلومتری از زمین بود، یعنی ۵.۹ برابر بیشتر از فاصله زمین و خورشید. زحل در فاصله یک میلیارد کیلومتری زمین یعنی ۱۰.۸ برابر فاصله زمین از خورشید قرار داشت. در همین حال، عطارد میلیون‌ها کیلومتر به زمین نزدیکتر است و در فاصله ۱۲۰ میلیون کیلومتری آن قرار دارد.

این سه سیاره صرفا به این دلیل نزدیکتر به هم به نظر می‌رسند، که مدار‌های حرکت‌شان همه آن‌ها در یک خط مستقیم نسبت به زمین قرار می‌دهد.
منبع: همشهری
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2