پارسینه: رسانه‌های محلی با انتشار تصاویری می‌گویند تیم‌های جستجو و نجات، قطعاتی را از خلیج اندونزی یافته‌اند که گمان می‌رود متعلق به هواپیما باشد.
۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸
۰