جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۷ دی در تمام مقاطع تحصیلی
پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۷ دی در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۳
۰

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۷ دی را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه-رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰ - -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
حسابداری -پایه ۱۲ - رشته حسابداری صنعتی - شاخه کاردانش


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مدل سازی دامن - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
چاپ دستی -پایه۱۱ - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای


۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳
علوم تجربی و تفکر
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 

متوسطه اول


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی-
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی-
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی -
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:

پرورشی -برنامه ریزی آموزشی

متوسطه دوم

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
فیزیک ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۳- پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۷:۳۰

درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸

درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰

درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵

درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵

درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت۱۱:۱۵

درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت۱۱:۴۵

درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته علوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵

درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵

درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس آموزش قرآن سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان
ساعت۱۵
عربی و زبان قران ۳ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2