صدور احکام متهمان پرونده تجاوز در ایرانشهر
پارسینه: دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر گفت: برخی احکام متهمان پرونده موسوم به متجاوزان به دختران این شهرستان صادر شده است.
۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۵
۰
سعید راشکی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر اظهار کرد: برخی احکام متهمان پرونده موسوم به متجاوزان به دختران این شهرستان صادر شده است، متهمان این پرونده از حیث اتهام مشارکت در زنای به عنف به اعدام و مشارکت در آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و از حیث سرقت ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال و پرداخت دیه، از حیث حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز به ۵ سال حبس مطابق رای اولیه صادره از دادگاه کیفری یک ایرانشهر محکوم شده اند که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات نقض کرده و در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر افزود: از حیث اتهام مشارکت در تهیه فیلم از شاکیان و وسیله تهدید قرار دادن فیلم مزبور، هر کدام از متهمان به ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند که رای صادره در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده است.

وی بیان کرد: از حیث جرایم مطرح شده در این پرونده به هیچ کدام از متهمان یک روز مرخصی اعطا نشده و کماکان در حال تحمل حبس هستند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2