برنامه درسی چهارشنبه ۳ دی ماه مدرسه تلویزیونی
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز۳ دی ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۰
۰

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه 2 دی ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

 

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه  پایه ۱۰  رشته الکترونیک شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ -رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰افترافکت - پایه ۱۲- رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش  

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ مدل سازی پیراهن  پایه ۱۱ رشته طراحی و دوخت شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی سربند زنانه  پایه ۱۱  رشته  طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای

 

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر  پایه  دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی  پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی درس ۹ (نام ها و یادها درس نصیحت امام)جلسه دوم  پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی درس ۹ (نام ها و یاد ها درس نوجوان باهوش) قسمت دوم پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی درس ۹ راز موفقیت قسمت دوم  پایه نهم 

 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ پرورشی طراحی مسیر تحصیلی و شغلی

 

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ شیمی یک  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی دو  پایه ۱۱  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی سه  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی یک  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک یک  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 

شبکه ۴:

ساعت۷:۳۰ درس جغرافیای۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت‌۸ درس فلسفه۱ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰ درس تاریخ۱ پایه۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵ درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵ درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵ درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قرآن و معارف سیما:

ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قرآنی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی  پنجم  دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان

ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول 

ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری  

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2