سلفی مرزبانان کشور در سرمای ۲۵ درجه زیر صفر
پارسینه: وقتی برای تامین امنیت کشورت دور از خانواده در ارتفاعات صعب العبور در سرمای۲۵درجه زیر صفر و در جاییکه برف سنگرت رو اشغال کرده، اما بازهم راهی باز میکنی برای دیده بانی از مرزها.
۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹
۱
سلفی مرزبانان کشور در سرمای ۲۵ درجه زیر صفر
 


بهترین خرید
نظرات
شناس
درد و بلاتون بخوره توی سر آشغالزاده های بی مصرف پر توقع.....
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2