برنامه درسی شبکه آموزش و شبکه چهار برای روز شنبه ۱۵ آذر
پارسینه: بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۵ آذر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۵
۰

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۱۵ آذر را مشخص کرد.

مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠
استاندارد نقاشی چهره - رشته چهره سازی - پایه ۱۱ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
ترسیم دیتیل‌های اجرایی ساختمان - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۱و۱۲ - شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
آموزش اتوکد - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تعمیر بوستر ترمز- رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نصب و سرویس سیستم‌های اداری و صنعتی - پایه ۱۰ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی - (بخش آوا‌ها و حروف وشنیداری درس سوم) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی - (شنیداری درس سوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی - (گرامر درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

رشد حرفه‌ای معلمان - درس پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۲ - پایه ۱۱ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۳ - پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸

درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۱۵

درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۰:۴۵

درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۱:۱۵

درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۱:۴۵

درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۲:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵

درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی
ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت۱۵

دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2