تردیدها و توییت ها
پارسینه: رفتارشناسی وزیر محترم امور خارجه و رویکردهای خاص ایشان در مصاحبه اخیرش نشان از کارویژه های جدیدی ست که بنظر میرسد برای او تعریف شده است.
۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
۰

میبایست اذعان کنم که علیرغم تفاوت دیدگاه اما، دکتر ظریف بلحاظ اندیشه صاحب نظر در امور بین الملل بوده و البته توانایی ها عملکردی ایشان قابل کتمان نیست اگرچه تقلیل گرایی کلیه امور وزارت خارجه به مسئله‌ی برجام ، بنوعی جدی ترین انتقاد بر عملکردایشان ست اما تعاریف و تاکیدات مقام معظم رهبری در توصیف دکتر ظریف قابل توجه و احترام است. ولیکن در ایام اخیر رویکرد جدیدی از ایشان مشاهده شده که قابل تامل میباشد؛

اکتفا به توییت و مدیریت در واژه گزینی و تحرکات مبتنی بر فضاسازی رسانه ای و امثالهم اگر چه بر انعکاس در کانون های خبری جهان تاثیرگدار است و فرصتی برای دیده شدن و شنیده شدن فراهم میکند اما اکتفا به توییت ، تفاوت اساسی با کارویژه های آن ساختار دارد! دقیقا مانند روضه خوانی دکتر ظریف در یکی از سخنرانی های ایشان و اشاره به چگونگی ترور سردار شهید سلیمانی که جای تعجب داشته و از ادبیات وزارتی ایشان بسیار بعید است و البته از خود ایشان بسیار بسیار بعید است که ندادند اینگونه صحبت نمودن از عرف بدور بوده و تاثیر خوبی در مقام وزیر امور خارجه ندارد!

بهرحال مسئله‌ی "گرا دادن" و انعکاس مصاحبه اخیر دکتر ظریف در رابطه با اشرافیت ایشان بر مسایل اینچنین، منجر شد تا سوال مهمی را از خودمان بپرسیم ؛

"کارویژه های دکتر ظریف در ماههای پایانی دولت رو به تغییر است؟ "

"دکتر ظریف با کدام مخاطب در حال ارتباط گرفتن است؟"

 

یادداشت کوتاه دکتر شریعتی دبیر فراکسیون دیپلماسی بین المللی مجلس

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2