حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴
۰

حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا

بازارچه کریسمس در دورتمند آلمان در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰
 

حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا

بازارچه کریسمس در استراسبورگ فرانسه در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰

حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا

بازارچه کریسمس در برلین آلمان در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰

حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا

بازارچه کریسمس در پراگ در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا

بازارچه کریسمس در بروکسل در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا

بازارچه کریسمس در نیورنبرگ در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰

حال و هوای بازارچه های کریسمس؛ قبل و بعد از کرونا

بازارچه کریسمس در نیورنبرگ در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰
 
منبع: Sputniknews
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2