انتقاد دلاوری از تأخیر و کسب تکلیف شبکه خبر برای پوشش اخبار! + فیلم
پارسینه: دلاوری مجری شبکه پنج سیما درباره انتقادهای اخیر از شبکه خبر گفت: فکر کنید در عصر ارتباطات شبکه خبر برای پخش یک خبر باید از نهاد دیگری اجازه بگیرد! آن نهاد محترم کارش مانند این است که اورژانس برای پذیرش بیمار از وزیر بهداشت و معاونینش اجازه بگیرد.
۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰
۰