برنامه درسی روز جمعه ۱۶ آبان مدرسه تلویزیونی اعلام شد
پارسینه: برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که فردا جمعه ۱۶ آبان از مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.
۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۲
۰
در شرایط کرونا برای تداوم آموزش، راه‌های مختلفی از سوی مسؤولان دستگاه تعلیم و تربیت ارائه شده است که یکی از آنها آموزش تلویزیونی است.
 
این آموزش‌ها هر روز از ۳ شبکه برای تمام دانش‌آموزان ارائه می‌شود؛ برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که فردا جمعه ۱۶ آبان از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ ریاضی یک - پایه ۱۰- شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ شیمی یک - پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ فصل ۲ الزامات محیط کار - پایه ۱۰- -شاخه  فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 

دوره‌های ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی  با محوریت پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ علوم و زندگی با محوریت پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰کار و فناوری پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش‌آموزان 

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ کار و فناوری - فناوری اطلاعات ( جلسه دوم  ) پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ کار و فناوری  - آموزش الکترونیک( جلسه  دوم) پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کاروفناوری - ترسیم با رایانه (جلسه دوم) پایه نهم 

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مهارت‌های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران  

متوسطه دوم:

 ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته‌ها
 
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ تاریخ معاصر ایران  - پایه ۱۱ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها 

ساعت ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱و۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی و آمار ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت ۸:۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت ۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت۱۵:۳۰ اصول و عقاید سه  پایه ۱۲  رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2