مدارک لازم برای ثبت نام در دانشگاه چیست؟
پارسینه: ۱۷ گروه شرکت کننده در کنکور سراسری ۹۹ برای ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده باید مدارکی به همراه داشته باشند.
۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
۰

نتایج کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه ثبت نام، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام از تاریخ ۱۴ آبان ۹۹ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. عدم ‌اقدام به موقع پذیرفته شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف قطعی آن‌ها از تحصیل تلقی خواهد شد.

گروه‌های مختلفی از جمله داوطلبان نظام قدیم، داوطلبان نظام جدید، دانشجویان اخراجی، دارندگان مدرک کاردانی و... که مجموعا ۱۷ گروه هستند، برای ثبت نام و مراجعه به موسسه محل قبولی باید مدارکی را به همراه داشته باشند که در ادامه می‌خوانید:

ردیف

مورد (ديپلم ‌يا مدرک تحصيلی)

نوع مدرک

توضيح و موارد بررسی

۱-۱

نظام‌ قديم ‌

آموزش‌ متوسطه

‌اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.

بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم می‌بایست با سه سال تحصیل مندرج در فایل ارسالی یکسان باشد.

 

تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد باطل خواهد شد.

۱-۲

 گواهی تحصیلی سال ماقبل و ۲ سال ماقبل دیپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و ۲ سال قبل از دیپلم.

۲-۱

نظام آموزشی

سالی واحدی یا ترمی واحدی

اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز پیش‌دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی.

تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یک از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد باطل خواهد شد.

 

بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوره پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم و سال ماقبل از دیپلم می‌بایست باسه‌سال تحصیل مندرج تقاضانامه ثبت نامی یکسان باشد.

۲-۲

اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.

۲-۳

اصل مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.

۲-۴

اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام نظام آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) در هر یک از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با نمرات مندرج در اطلاعات دریافتی از پرتال‌سازمان.

 

عنوان دیپلم و پیش‌دانشگاهی ارائه شده با عنوان دیپلم و پیش‌دانشگاهی مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد.

۲-۵

 اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی فیزیک، علوم‌تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) از سال ۱۳۹۱ با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

۳-۱

نظام آموزشی جديد (۳-۳-۶)

اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک.

تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هر یک از رشته‌های تحصیلی برای نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد باطل خواهد شد.

 

بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی پایه‌های دهم تا دوازدهم، باید با سه سال تحصیل مندرج تقاضانامه ثبت نامی یکسان باشد.

۳-۲

فرم ۶۰۲  (گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه‌های دهم تا دوازدهم) قابل دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی دبیرستان.

۳-۳

اصل كارنامه تحصيلی سه سال آخر دبيرستان (پايه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبيرستان يا ادارت آموزش و پرورش.

-----

۴

دانشجویان: اخراجی آموزشی و یا انصرافی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

اصل فرم انصراف از تحصيل

دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱ لازم است فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه کنند. (فرم شماره ۲ – ص ۷۰ دفترچه شماره ۱)

۵

دارندگان مدرک معادل‌کاردانی

 اصل مدرک و یا گواهی دانش‌آموختگی در دوره‌ معادل.

در خصوص دارندگان مدرک معادل مفاد بخشنامه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۲۸/۵/۹۲ معاونت آموزشی وزارت متبوع ملاک عمل بوده و بررسی‌ها باید براساس این بخشنامه صورت گیرد. ضمناً قبولی پذیرفته‌شدگان دارای مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه مذکور نیست، لغو خواهد شد.

۶

دارندگان مدرک کاردانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

   
۷

‌دارندگان مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی

پایان طرح نیروی انسانی تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰ (فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه آموزش پزشکی) پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی نیمسال اول و یا ۹۹/۱۱/۳۰ برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باشد.

۸

دارندگان مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته نظام جدید

 اصل و یا گواهی مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی – کاربردی و یا دانشگاه آزاد 

 

 اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک

 

 مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش‌دانشگاهی برای پذیرفته‌شدگان ملاک عمل و قابل‌قبول است

- با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی برای رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۷/۳۰ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد باطل خواهد شد.

 

- شرط معدل برای ثبت‌نام ملاک نیست.

-

بخش و شهرستان محل اخذ سال تحصیلی اول، دوم و سوم می‌بایست با سه سال ذکر شده در فایل ارسالی یکسان باشد.

 

- دیپلمه‌های فنی مشمول سوابق نمی‌شوند.

۹

كارمندان دولت

 اصل‌ حكم‌ مرخصی‌ سالانه ‌يا موافقت ‌رسمی‌ و بدون ‌قيد و شرط

 

۱۰

گواهی اشتغال

 تصوير حكم كارگزينی براي كاركنان رسمی، پيمانی، شاغلين‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی و ساير موسسات آموزشی تابعه وزارتخانه‌های مذكور

 

۱۱

کارکنان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته پذیرفته‌شده در رشته‌های تحصیلی نوبت دوم (شبانه)

 اصل حکم استخدامی و یا گواهی رسمی مشمول سازمان اداری و استخدامی کشور

--------------------------------------

۱۲

کارکنان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی پذیرفته شده در رشته‌های تحصیلی نوبت دوم (شبانه)

 اصل گواهی مبنی بر داشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل ۳ سال سابقه یکی از انواع استخدام در استان محل قبولی

--------------------------------------

۱۳

دارندگان مدرک حوزی

ارائه موافقت نامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه‌های علمیه و یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان

بر اساس مصوبه جلسه ۳۶۸ مورخ ۷۴/۱۱/۰۳ شورای انقلاب فرهنگی، دارندگان مدرک حوزوه علمیه فقط در صورت دارا بودن مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی می‌توانند در دوره کارشناسی پیوسته ادامه تحصیل دهند.

۱۴

سهميه مناطق محروم

کدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته‌تحصیلی:

- علوم ریاضی و فنی (صفحات ۸۴ تا ۸۶)

- علوم تجربی (صفحات ۱۲۱ و ۱۲۲)

- علوم انسانی (صفحات ۶۶ و ۶۷)

- هنر (صفحه ۴۸)

- زبان‌های‌خارجی (صفحه ۶۳)

- پذیرفته شده می‌بایست حسب مورد و با توجه به کد قبولی بومی یکی از استان‌های: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحات ۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (شماره ۲) باشد.

۱۵

سهميه‌ متقاضيان مناطق درگير بلايای طبيعی ‌و ساير مصوبات

استان‌های آذربايجان شرقی و غربی،خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، گلستان و لرستان

کدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته تحصیلی:

- علوم ریاضی و فنی (صفحات ۸۷ تا ۹۱)

- علوم تجربی (صفحات ۱۲۳ تا ۱۲۶)

- علوم انسانی (صفحات ۶۷ تا ۶۹)

- هنر (صفحه ۴۹)

- زبان‌های خارجی (صفحه ۶۳)

- بومی یکی از بخش‌های شهرستان‌های ذی‌ربط.

- محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم (نظام جدید آموزشی ۳-۳-۶) و یا پیش‌دانشگاهی یا دیپلم یا ماقبل دیپلم (نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی) در یکی از بخش‌ها و یا شهرستان‌های ذی‌ربط باشد.

- متقاضیان مشمول استفاده از این سهمیه باید در زمان انتخاب رشته نسبت به دریافت فرم اقامت و یا تحصیل در شهرستان مربوط (مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته) که توسط فرمانداری شهرستان تایید شده اقدام می کرده است. بدیهی است این فرم باید در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولی تحویل شود. 

۱۶

سهميه متقاضيان شهرستان‌هاي جنوب استان كرمان (جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

متقاضیان مشمول توضیحات صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته

- ملاك بومي: ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر و همچنين محل تولد در يكي از شهرها (يا بخش‌های) مذكور

۱۷ سهمیه ۳۰درصد دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی

 ارائه مدرک دال بر بومی بودن با توجه به محل قبولی در رشته‌های تحصیلی مندرج در صفحات ۹۸ تا ۱۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی

 

- اخذ تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر ۳ برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته شده.

۱۸

كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان‌

 اصل شناسنامه به انضمام ۲ نسخه تصویر از تمام صفحات آن

-------------------

۱۹

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روی آن

-------------------

۲۰

 ۳ قطعه عکس تمام‌رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری

--------------------

۲۱

- اصل‌ و كپی دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تأمين اجتماعی، ارتش و ...

-------------------

۲۲

-------------------

- باید واجد شرایط عمومی قید شده در دفترچه راهنمای و ثبت‌نام شرکت در آزمون (شماره ۱) باشند.

۲۳

كليه ‌پذيرفته‌‌شدگان (برادران)

- مدرک ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه

- با توجه به یکی از بند‌های مندرج در صفحات ۲۰ تا ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون (شماره ۱)

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2