برنامه‌های درسی شنبه ۱۰ آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
پارسینه: برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که ۱۰ آبان از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
۰
 برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که ۱۰ آبان از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.
 


شبکه آموزش:

 
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸


فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:


ساعت ٨ تا ٨:٣٠ فیزیک پودمان یک اندازه‌گیری ۳ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ٩ ریاضی پودمان یک مفهوم تابع - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ کارگاه گرافیک - پایه ۱۲ - رشته گرافیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ برش و دوخت پیراهن و یقه /لباس بچه گانه - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱ - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ تعمیر سیستم برق خودرو/ شارژ برق - پایه ۱۱- رشته مکانیک - شاخه فنی‌وحرفه‌ای
 

ابتدایی:


ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی
 

متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی- آموزش (آوا‌ها و حروف) و شنیداری پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ زبان انگلیسی-شنیداری درس دوم پایه ۸

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی - گرامر بخش دوم و تمرین‌های شنیداری پایه ۹
 

دوره آموزش مجازی متوسطه:


ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی -هوش چندگانه


متوسطه دوم:


ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۳ - حرکت باسرعت ثابت - پایه ۱۲ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۲ فصل اول پتانسیل الکتریکی - پایه ۱۱ -رشته تجربی
 

شبکه ۴


ساعت ۷:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس ریاضی آمار۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۴۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
 

شبکه قرآن و معارف اسلامی


ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2