برنامه ریزی برای کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی استان تهران
پارسینه: استاندار تهران بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی استان تهران تاکید کرد.
۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۱
۰
 انوشیروان محسنی بندپی در مراسم افتتاح تصفیه خانه ششم آب تهران گفت: بنا داریم تا برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در استان تهران را در راستای کاهش فرونشست زمین در شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران بکاهیم. راه اندازی مودول اول تصفیه خانه ششم و هفتم تهران تا حدودی مشکل کاهش سفره‌های آب زیرزمینی در استان تهران را مرتفع می‌کند.

وی افزود: سالانه دویست هزار نفر به جمعیت استان افزوده می‌شود و این جمعیت به ویژه در شهرستان‌های غرب استان تهران بیشتر مشهود است. در شورای مسکن و شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران تاکید داریم تا زیرساخت‌های آب و برق در شهر یا شهرک‌های جدید و اقماری استان تهران تامین نشود، هیچ مجوزی برای شهر‌های جدید صادر نشود.

وی تاکید کرد: عقب ماندگی‌های زیادی در ابعاد توسعه‌ای در تهران وجود دارد، اما در توسعه زیرساخت‌های آب و برق در استان نگرانی زیادی نداریم.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2