احتمال زیاد برای رئیس‌جمهور شدن ترامپ
پارسینه: کار دانش سیاسی پیشگویی نیست. لکن بازار پیش بینی اینکه رئیس جمهور آینده آمریکا چه کسی خواهد بود داغ است. برخی با داده های سیاسی، اقتصادی، یا ریاضی انتخاب جو بایدن یا دونالد ترامپ را پیش بینی می کنند که بیشتر داده ها به روایت نظرسنجی ها است.
۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۳
۰
کنار زدن اطلاعات ساختگی یا کذب و نگریستن از نگاه هر قشر از ملت آمریکا، برآورد‌ها و نتیجه‌های مختلفی را در بر خواهد داشت. من با توجه به چند واقعیت ساده نتیجه می‌گیرم که به احتمال قوی دونالد ترامپ مجدداً با تفاوت درصد کمی از آرای الکترال و به سختی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد شد:


۱ ـ. ابتدا اینکه تمام کسانی که آرزوی پیروزی بایدن را دارند، مهاجرین مسلمان، غیرآمریکایی ها، اروپایی‌ها و یا تمام کسانی هستند که به نحوی از سیاست‌های ترامپ آسی دیده و آمریکا را کماکان کشوری باز و لیبرال می‌خواهند که به آرزوهایشان جامه عمل بپوشاند. ساکنان اولیه آمریکا به ویژه طبق کارگران، طبقه متوسط، همچنان شعار‌های وطن پرستانه و مردم پسند ترامپ را می‌پسندند و به آن علاقه دارند و به او رأی خواهند داد؛ به ویژه شعار‌های او در حوزه اشتغال.

۲ ـ. مسأله مالیات عامل نهایی انتخاب مردم است. موضوع کاهش مالیات مهمترین عنصر در انتخاب ترامپ است.

۳ ـ. مسأله امنیت مرز‌ها و احداث دیوار مرزی، با وجود مخالفت نخبگان، مورد استقبال اکثریت مردم آمریکا است.

۴ ـ. مردم آمریکا از فزون باری امپریالیستی (Imperial Overstrech) خسته و دلزده شده اند. ترامپ به خوبی ایالات متحده را ضمن ایفای برخی تعهدات گزینشی از این سمت رهبری خواهد کرد. عملکرد او درباره ناتو، کاهش نیرو‌های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، مؤید موضوع است.

۵ ـ. مردم آمریکا سال‌ها است که می‌دانند ترامپ فردی ثروتمند است و نیازی به حقوق دولت ندارد. از این منظر به او اعتماد دارند. لکن اعتماد کمتری به بایدن و شبکه بوروکراسی دموکرات‌ها دارند و تصور می‌کنند که او و خانواده اش، واقعاً در حال سو استفاده از مناصب دولتی هستند.

۶ ـ. استدلال اینکه ترامپ به بایدن می‌گوید شما ۸ سال دولت را مستقیم در دست داشتید و سال‌ها سابقه کار حکومتی داشته اید و چرا همان زمان کاری نکردیده اید، خوشایند ذائقه آمریکایی‌ها است.

۷ ـ. دونالد ترامپ در ۴ سال ریاست جمهوری خود دقیقاً برابر مفاد استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۱۷ عمل کرده است و شعار‌های دوران رقابت‌های انتخاباتی را پیگیری کرده است؛ لذا همه می‌دانند صرفنظر از برخی اغراق ها، به آنچه که می‌گوید عمل می‌کند؛ مگر جا‌هایی که ساختار سیاسی، یا موانع دولت فدرال به او اجازه نمی‌دهد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2