سنجش هوش و قدرت بینایی با این تست + عکس
پارسینه: با حل معما در گزارش زیر سطح هوش و قدرت بینایی خود را بسنجید.
۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
۰

شکل زیر را به دقت نگاه کنید و بی‌آن‌که فورا سراغ پاسخ بروید مربع‌های آن را بشمارید.

تست هوش/ چهارگوش‌های شکل را بشمارید

قبل از مراجعه سریع به جواب برای یافتن پاسخ تلاش کنید...

پاسخ

۱۸ مربع: ۶ مربع وسط که با رنگ مشخص شده‌اند و ۱۲ مربع هم دور تا دور این مربع‌های رنگی.

تست هوش/ چهارگوش‌های شکل را بشمارید

منبع: آی‌هوش

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
حواشی پلاس
آخرین اخبار
بهترین خرید
سداد2