برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی در روز پنجشنبه اول آبان
پارسینه: جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه اول آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۵
۰
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

*فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ طرز کار سنسور‌ها و عیب یابی رشته مکانیک خودرو پایه ۱۳ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ کارتریج پرینتر رشته الکترونیک پایه ۱۲ شاخه کار دانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تربیت کودک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی و دوخت پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

*پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳ علوم تجربی پایه پنجم

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

*متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ تفکر و سبک زندگی بزرگ مردان کوچک پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی پروژه

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی درس سوم (انقلاب اسلامی) پایه نهم

*دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگو‌های طراحی آموزش مجازی

*متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست ۱ پایه ۱۰علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی هندسه (فصل۳) پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک درس خطوط میدان‌های مغناطیسی پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف سیما:

ساعت ۱۱هدیه‌های آسمانی پایه ششم

ساعت ۱۱:۳۰آموزش قرآنی پایه ششم

ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۶:۳۰درس پیام‌های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2