دلیل مهاجرت ناگهانی ریحانه پارسا از زبان سام درخشانی + فیلم
پارسینه: سام درخشانی از مهاجرت ناگهانی ریحانه پارسا خبر داد و دلیلش را فشار روانی زیاد حاکم بر از دانست.
۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۳
۰

به گزارش پارسینه؛ سام درخشانی از مهاجرت ناگهانی ریحانه پارسا خبر داد و دلیلش را فشار روانی زیاد حاکم بر از دانست.