مهران مدیری: «براي شجريان خودكشي می‌كنم» + فیلم
پارسینه: مهران مديري :چند سال پيش در مصاحبه اي با يك روزنامه در پاسخ به سوالي كه در باغ مظفر از كارهاي «پاپ» فاصله گرفتيد و به سمت موسيقي اصيل رفتيد؛ عده‌اي مي‌گويند دليل اين كار، شيفتگي مهران مديری به شجريان است؟ مهران مدیری: شيفتگي كه جاي خود دارد، حاضرم براي شجريان خودكشي كنم.
۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰
۱

به گزارش پارسینه؛ مهران مديري :چند سال پيش در مصاحبه اي با يك روزنامه در پاسخ به سوالي كه در باغ مظفر از كارهاي «پاپ» فاصله گرفتيد و به سمت موسيقي اصيل رفتيد؛ عده‌اي مي‌گويند دليل اين كار، شيفتگي مهران مديری به شجريان است؟
مهران مدیری: شيفتگي كه جاي خود دارد، حاضرم براي شجريان خودكشي كنم.