جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۲۲ مهر
پارسینه: جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۹۹ اعلام شد.
۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
۰
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه‌شنبه 22 مهر ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ سرویس چرخ خودرو /پودمان ۱ - پایه ۱۱-رشته مکانیک خودرو -شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک- شاخه کاردانش و فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ تولید قطعات به روش تراشکاری -پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار - شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ پرورش مهارت شناختی -درس تربیت کودک - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تاریخ هنر ایران - رشته گرافیک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی- مواد الفبای زندگی - پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ علوم تجربی - از درون اتم چه خبر پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم تجربی- رفتار اتم‌ها با یکدیگر پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ روش‌های تدریس در فضای مجازی

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳ تا ۱۸ شیمی ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی


ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی / توابع - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک / سرعت لحظه‌ای - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۸.۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت ۱۵ درس احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۵.۳۰ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس علوم ومعارف قرانی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس پیام آسمانی پایه ۸ درس دوم متوسطه دوره اول.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید