کنایه رشیدپور به میزان یارانه و جریمه کرونا
پارسینه: رشیدپور نوشت: ‏یارانه چهل و پنج هزار تومان است و حداقل جریمه ماسک نزدن پنجاه هزار تومان. یعنی چطور می‌خواهید جریمه را از یارانه کم کنید؟!
۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
۰
رضا رشیدپور، مجری تلویزیونی به میزان جریمه ماسک نزدن کنایه زد.

وی در این باره نوشت:

‏یارانه چهل و پنج هزار تومان است و حداقل جریمه ماسک نزدن پنجاه هزار تومان. یعنی چطور می‌خواهید جریمه را از یارانه کم کنید؟!
کنایه رشیدپور به میزان یارانه و جریمه کرونا
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید