متروی تهران به تصاویر استاد، مزیّن شد
پارسینه: شهرداری تهران بنر یادبود استاد محمدرضا شجریان را در مترو وصل کرد.
۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۳:۳۰
۰

متروی تهران به تصاویر استاد، مزیّن شد

 

متروی تهران به تصاویر استاد، مزیّن شد

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید